ทางบริษัท ฯ กำลังเปิดรับตัวแทนจำหน่าย แบบจำกัดจำนวน ตามหลักนโยบาย ดังนี้

  • กทม. เปิดรับ 1 เขต 2 ตัวแทน
  • ตจว. เปิดรับ 1 จังหวัด 1 ตัวแทน

ด้วยหลักเกณฑ์ ง่ายๆ ดังนี้

  1. เป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจแขนงต่างๆ ที่จะต้องเกี่ยวพันธ์กับผู้ใช้รถที่ขับรถมาจอด เพื่อแต่งรถ, ช๊อปปิ้ง, เติมน้ำมัน, รับประทานอาหาร, มาเที่ยวพักผ่อน ยกตัวอย่างเช่น ร้านประดับยนต์, ร้านอาหาร, แหล่งท่องเที่ยว, ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ,ปั้มน้ำมันฯลฯ
  2. ด้วยเงินลงทะเบียนเป็นผู้แทนจำหน่ายเพียง 25,000 บาท ในการจัดหน้าร้านด้วยชุด Fixture Stan, และสื่อ PP Photo Stan พร้อมชิ้นงานตัวอย่าง 4 สี 2 ขนาด และชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ร้านค้า ในการลงทะเบียน Website ของบริษัทฯ เพื่อความสะดวกซื้อของลูกค้า และยังเป็นสื่อส่งเสริม การขายของผู้แทนในจังหวัด, หรือเขต นั้นๆอีกด้วย
  3. Stock สินค้า (เป็นระบบ Safety Stock) เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้แทนจำหน่าย ทางบริษัทฯ กำหนดสต๊อกสินค้าให้ลูกค้า เพียง สีและขนาดอย่างละ 1 คันเท่านั้น เมื่อขายสีและขนาดใดออกไป ก็ให้สั่งเก็บสต๊อกสินค้าเท่านั้น เพื่อให้ครบสีและครบขนาดพร้อมขายดังเดิม
  4. ผู้ที่ได้จดทะเบียนของการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ แล้วยังส่งผลได้ประโยชน์ต่อเนื่องจาก การเป็นตัวแทนของสินค้า Create ตัวถัดไป ของบริษัทฯ โดยบริษัท จะทำการ Present สินค้าตัวต่อไป ทาง Website โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนเดิมได้ลงทะเบียนก่อนทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบเอกสารชุดลงทะเบียนให้ทราบ ทางไปรษณีย์ตอบรับ
  5. บริษัทฯ จะทำการปิดรับ ผู้แทนจำหน่ายในจังหวัด, และหรือในเขต กทม. นั้นๆหลังจากได้รับ การตอบรับผู้แทนจำหน่ายแล้ว

Contact us

01
02